1% dla ZHP

tło - 1% 2017

Hufiec ZHP Rzeszów liczy 27 jednostki, w których działa blisko 500 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. Biorą oni udział w: zbiórkach, biwakach, wycieczkach, rajdach zimowiskach i obozach, na których bawią się, uczą i pracują. Harcerze nie dostają żadnych dotacji – wszystkie działania muszą sfinansować ich rodzice lub sami wypracować fundusze. Wszyscy instruktorzy naszego hufca są wolontariuszami. Dlatego bardzo nam zależy na pomocy przyjaciół harcerstwa, którzy zechcieliby przekazać nam symboliczny 1 % podatku lub wesprzeć dowolną wpłatą.

 

Wpis w zeznaniu podatkowym powinien brzmieć:
Numer KRS: 0000296261
Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Rzeszów

 

W roku 2018 ogłaszamy III edycję konkursu o statuetkę „ZŁOTEGO ŁOSIA” dla osoby, która wpłaci najwyższą sumę na nasze konto (lub 1% podatku – należy wyrazić zgodę na podanie danych), przez co pomoże nam w utrzymaniu Hufca i działaniu drużyn harcerskich oraz zuchowych.

 

Liczymy na Państwa pomoc,

bo przekazane pieniądze wrócą do dzieci!

O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować
z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie,
pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc
krąg ludzi zaprzyjaźnionych – i nam, i im będzie
łatwiej żyć…

hm. Stefan Mirowski