Drużyny starszoharcerskie

Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest POSZUKIWANIE, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

Znak metodyki - harcerze starsi

5 Drużyna Starszoharcerska im. Tadeusza Zawadzkiego ps. ,,Zośka”

5 DSH to jedna z prężniej działających drużyn w naszym hufcu. Specjalizuję się w rekonstrukcjach historycznych z okresu II Wojny Światowej.

Drużynowy: pwd. Tomasz Szudrowicz
Kontakt tel.: 608 872 330
Rejon działania: os. Zwięczyca
Harcówka: w podziemiach kościołem pw. św. Józefa na Zwięczycy
Pion metodyczny: harcerze starsi
Nabór: otwarty

100 Rzeszowska Drużyna Starszoharcerska im. Władysława Jasińskiego ps. ,,Jędruś”

100 RwDSH to drużyna z ponad 30 letnią tradycją. Na początku była to drużyna o specjalności pożarniczej. We wrześniu 2017 drużyna przez podział przekształciła się w drużynę starszoharcerską. Setka bardzo mocna pracuję ze swoim bohaterem: co roku uczestniczy w Harcerskim Rajdzie „Szlakami Jędrusiów”, a harcerze składają swoje przyrzeczenia w miejscach związanych z Jędrusiami.

Drużynowy: pwd. Kamil Kocan
Kontakt tel.: 790 666 962
Rejon działania: os. Zalesie
Harcówka: w Rzeszowskim Domu Kultury filia „Zalesie”
Pion metodyczny: harcerze starsi i wędrownicy
Nabór: otwarty