Drużyny wędrownicze

Wędrownicy to grupa metodyczna skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest WYCZYN.

Znak metodyki - wedrownicy

5 Drużyna Wędrownicza

5 DW to dość młoda drużyna zrodzona z 5 DSH. Obie drużyny wraz z 15 DH tworzą 5 Szczep Harcerski „Kamienie”. Pomimo krótkiej historii drużyna działa bardzo prężnie. Specjalizuje się w rekonstrukcjach historycznych.

Drużynowa: Magdalena Osipowicz
Kontakt tel.: 695 440 266
Rejon działania: os. Zwięczyca
Harcówka: w podziemiach kościołem pw. św. Józefa na Zwięczycy
Pion metodyczny: wędrownicy
Nabór: otwarty

16 Drużyna Wędrownicza

16 DW to jedna z drużyn tworzących środowisko szesnastek. Drużyna jest bardzo aktywa, nie tylko na poziomie hufca, ale też na poziomie ogólnopolskim. W sierpniu 2017 roku wzięli udział w Wędrowniczej Watrze.

Drużynowa: pwd. Aleksandra Juda
Kontakt tel.: 692 484 884
Rejon działania: centrum Rzeszowa
Harcówka: budynek przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie
Pion metodyczny: wędrownicy
Nabór: otwarty

51 Drużyna Wędrownicza

51 DW to drużyna, która wykształciła się z 51 DH, która ma już ponad 30 letnią tradycję. Drużyna ta jest złożona głównie z kadry szczepu 51 Drużyn Harcerzy i Harcerek „Żuawi” im. Signi 1863, w którego skład wchodzi ta drużyna.

Drużynowy: phm. Kamil Sznajder
Kontakt tel.: 530 776 444
Rejon działania: centrum Rzeszowa
Harcówka: w IX Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie
Pion metodyczny: wędrownicy
Nabór: otwarty

O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować
z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie,
pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc
krąg ludzi zaprzyjaźnionych – i nam, i im będzie
łatwiej żyć…

hm. Stefan Mirowski