Drużyny wędrownicze

Wędrownicy to grupa metodyczna skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest WYCZYN.

Znak metodyki - wedrownicy

5 Drużyna Wędrownicza

5 DW to dość młoda drużyna zrodzona z 5 DSH. Specjalizuje się w górskich wędrówkach i leśnych tułaczkach z gitarą i piosenką. Zbiórki odbywają się nieregularnie.

Drużynowa: Magdalena Osipowicz
Kontakt tel.: 695 440 266
Rejon działania: cały Rzeszów
Harcówka: w podziemiach kościoła pw. św. Józefa na Zwięczycy
Pion metodyczny: wędrownicy
Nabór: otwarty

9 Drużyna Wędrownicza

9 Drużyna Wędrownicza powstała w styczniu 2019 roku.

Drużynowy: Janusz Majkut
Kontakt tel.: 605 355 007
Rejon działania: centrum Rzeszowa
Harcówka: w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie
Pion metodyczny: wędrownicy
Nabór: otwarty

16 Drużyna Wędrownicza

16 DW to jedna z drużyn tworzących środowisko szesnastek. Drużyna jest bardzo aktywa, nie tylko na poziomie hufca, ale też na poziomie ogólnopolskim. W sierpniu 2017 roku wzięła udział w Wędrowniczej Watrze.

Drużynowa: Paulina Ożóg
Kontakt tel.: 500 633 600
Rejon działania: centrum Rzeszowa
Harcówka: budynek przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie
Pion metodyczny: wędrownicy
Nabór: otwarty

51 Drużyna Wędrownicza

51 DW to drużyna, która wykształciła się z 51 DH, która ma już ponad 30 letnią tradycję. Drużyna ta jest złożona głównie z kadry szczepu 51 Drużyn Harcerzy i Harcerek „Żuawi” im. Signi 1863, w którego skład wchodzi ta drużyna.

Drużynowy: phm. Kamil Sznajder
Kontakt tel.: 530 776 444
Rejon działania: centrum Rzeszowa
Harcówka: w IX Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie
Pion metodyczny: wędrownicy
Nabór: otwarty

77 Drużyna Harcerska ‚Andromeda’

77 DH to drużyna istniejąca od kilku lat, ale cały czas rozwijająca się.

Drużynowa: Karolina Słoma
Kontakt tel.: 693 344 457
Rejon działania: centrum Rzeszowa
Harcówka: salka katechetyczna przy kościele pw. Chrystusa Króla
Pion metodyczny: harcerze starsi i wędrownicy
Nabór: otwarty