Duszpasterstwo harcerskie

Wychowanie duchowe jest jedną z ważnych części harcerskiego życia. Duszpasterstwo harcerskie w naszym hufcu stara się, aby stworzyć jak najwięcej okazji do rozwoju właśnie w tym kierunku organizując rekolekcje czy msze skierowane specjalnie do harcerzy.

Odwiedź fanpage Duszpasterstwa!

Wojciech Środoń

ks. Wojciech Środoń
duszpasterz harcerski

O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować
z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie,
pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc
krąg ludzi zaprzyjaźnionych – i nam, i im będzie
łatwiej żyć…

hm. Stefan Mirowski