W tym roku obchodzimy dwa ważne stulecia. Pierwsze to setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Druga setna rocznica związana jest z powstaniem Związku Harcerstwa Polskiego. I właśnie z tą drugą rocznicą wiąże się idea powstania w Rzeszowie głazu pamiątkowego z symbolem lilijki. Jednak aby się to udało, nie zbędę jest wsparcie finansowe. Wszystkie szczegóły można przeczytać w poniższym liście intencyjnym wystosowanym m.in. przez komendanta Chorągwi Podkarpackie ZHP hm. Mariusza Bezdzietnego oraz komendantkę Hufca ZHP Rzeszów phm. Annę Opalińską.

40024157_2007666495963568_8933595897678266368_n

Głaz na 100-lecie ZHP

Post navigation