Harcerska Grupa Ratownicza

Harcerska Grupa Ratownicza powstała na bazie mniejszych zespołów ratowniczo-gaśniczych, a
także osób zawodowo zajmujących się ratownictwem i pasjonatów. W skład grupy wchodzą m.in. ratownicy medyczni, a także ratownicy z uprawnieniami państwowymi i członkowie po ukończonych kursach specjalistycznych. Od kilku lat działalności tych zespołów i grupy, HGR zapewniła zaplecze ratunkowe na uroczystościach patriotyczno- religijnych na terenie całej Polski, a także na imprezach organizowanych przez liczne instytucje i firmy. HGR prowadzi również kursy i warsztaty ratownicze szkoląc dzieci, młodzież i dorosłych.

Kamil Opaliński

hm. Kamil Opaliński HR
szef grupy

Magdalena Błaszczak

pwd. Magdalena Nędza
zastępca szefa HGR

Anna Opalińska

hm. Anna Opalińska HR
szef wyszkolenia HGR

Katarzyna Rząsa

pwd. Katarzyna Rząsa HR
kwatermistrz HGR