1 września 1939 roku, Wysoka koło Jordanowa. Trwa II Wojna Światowa. Niemiecka 2 Dywizja Pancerna naciera na wioskę od południa. Broni jej 10 Brygada Kawalerii pułkownika Stanisława Maczka. Bitwa trwa, wojska niemieckie raz za razem są odrzucane i ponoszą ciężkie straty. Obrońcy bronią się dzielnie, jednak zadanie zostało wykonane – pochód wojsk niemieckich został opóźniony – można się wycofać. Tak zaczyna się wojenna historia Stanisława Maczka.

1 września 2018. Wysoka koło Jordanowa. Wojna już dawno zakończona, ale we wsi słychać huk eksplozji, widać atakujących Niemców i wycofujących się żołnierzy 10 Brygady Kawalerii. Spokojnie! To tylko inscenizacja której przypatrują się rzeszowscy harcerze. Pojechali tam w ramach ostatniego zadania Kampanii Bohater. Msza Święta, Apel Poległych pod „Pomnikiem Pamięci 1939 roku” oraz inscenizacja obrony wioski były dla nich najlepszą lekcją historii i sposobem poznania przyszłego Bohatera Hufca – gen. Stanisława Maczka

Hufcowy wyjazd do Wysokiej k. Jordanowa 2018

Post navigation