Harcerstwo rozwija się coraz bardziej, z tego powodu potrzebuje coraz więcej kadry. Dlatego, w naszym hufcu, został zorganizowany kurs zastępowych. Odbył się on w postaci dwóch zjazdów w terminach 14-16.09.2018 i 12-14.10.2018 w szkole podstawowej w Kielnarowej. Kurs zorganizował Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Rzeszów, a komendantką kursu była phm. Katarzyna Rawiak. Uczestniczyło w nim 15 osób z 5 rzeszowskich drużyn: 16 DW, 34 RwDH, 51 DH, 59 WDH i 100 RwDH. Kurs odbył się pod nazwą: „Harcownicy ze Skellige II” przenosząc uczestników w świat wikingów. Kursanci zostaliśmy przeszkoleni z zakresu: obrzędowości zastępu, cech lidera, zasad dobrej zbiórki, pierwszej pomocy, musztry, jak i podstaw historii harcerstwa oraz struktury naszej organizacji. Kurs zakończył się egzaminem wiedzy zdobytej podczas całego kursu. Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie ukończyli kurs!

Kurs zastępowych „Harcownicy ze Skellige II”

Post navigation