Poprzednie Komendy Hufca

Nasz hufiec w obecnej postaci działa od grudnia 2013, kiedy to powstał z połączenia dwóch byłych hufców: Hufca Rzeszów i Hufca Ziemi Rzeszowskiej. Od tego czasu, działaniami hufca kierowały różne komendy, rozwijając i kształtując rzeszowskie harcerstwo. Poniżej przedstawione są personalne składy poszczególnych komend hufca na przestrzeni lat.

10 grudnia 2013 – 27 października 2015

hm. Małgorzata Jarosińska
komendantka hufca
pwd. Iwona Ryndak
zastępca komendantki
phm. Anna Opalińska
członek komendy ds. kształcenia
pwd. Anna Kurowska
członek komendy
Witold Rząsa
skarbnik

27 października 2015 – 4 listopada 2016

hm. Małgorzata Jarosińska
komendantka hufca   
pwd. Iwona Ryndak
zastępca komendantki   
phm. Anna Opalińska
członek komendy ds. kształcenia
pwd. Anna Kurowska
członek komendy
Paweł Trojanowski
skarbnik

4 listopada 2016 – 13 stycznia 2018

phm. Kamil Sznajder
komendant hufca
phm. Iwona Ryndak
zastępca komendanta
phm. Anna Kurowska
zastępca komendanta
Magdalena Osipowicz
skarbnik
Małgorzata Gubernat
kwatermistrz