Rozkazy komendanta hufca

2014

Rozkaz L. 1/2014 z dnia 13.01.2014 r.
Rozkaz L. 2/2014 z dnia 10.02.2014 r.
Rozkaz L. 3/2014 z dnia 10.03.2014 r.
Rozkaz L. 4/2014 z dnia 7.04.2014 r.
Rozkaz L. 5/2014 z dnia 5.05.2014 r.
Rozkaz L. 6/2014 z dnia 21.06.2014 r.
Rozkaz L. 7/2014 z dnia 21.08.2014 r.
Rozkaz L. 8/2014 z dnia 30.08.2014 r.
Rozkaz L. 9/2014 z dnia 29.09.2014 r.
Rozkaz L. 10/2014 z dnia 3.11.2014 r.
Rozkaz L. 11/2014 z dnia 2.12.2014 r.

2015

Rozkaz L. 1/2015 z dnia 10.01.2015 r.
Rozkaz L. 2/2015 z dnia 16.02.2015 r.
Rozkaz L. 3/2015 z dnia 9.03.2015 r.
Rozkaz L. 4/2015 z dnia 24.03.2015 r.
Rozkaz L. 5/2015 z dnia 11.05.2015 r.
Rozkaz L. 6/2015 z dnia 14.05.2015 r.
Rozkaz L. 7/2015 z dnia 6.06.2015 r.
Rozkaz L. 8/2015 z dnia 23.06.2015 r.
Rozkaz L. 9/2015 z dnia 30.07.2015 r.
Rozkaz L. 10/2015 z dnia 31.08.2015 r.
Rozkaz L. 11/2015 z dnia 21.09.2015 r.
Rozkaz L. 12/2015 z dnia 19.10.2015 r
Rozkaz L. 13/2015 z dnia
Rozkaz L. 14/2015  z dnia 7.12.2015 r.

2016

Rozkaz L. 1/2016 z dnia 12.01.2016 r.
Rozkaz L. 2/2016 z dnia 20.01.2016 r.
Rozkaz L. 3/2016 z dnia 9.02.2016 r.
Rozkaz L. 4/2016 z dnia 9.03.2016 r.
Rozkaz L. 5/2016 z dnia 5.04.2016 r.
Rozkaz L. 6/2016 z dnia 10.05.2016 r.
Rozkaz L. 7/2016 z dnia 20.06.2016 r.
Rozkaz L. 8/2016 z dnia 20.07.2016 r.
Rozkaz L. 9/2016 z dnia 15.09.2016 r.
Rozkaz L. 10/2016 z dnia 21.09.2016 r.
Rozkaz L. 11/2016 z dnia 13.12.2016 r.

2017

Rozkaz L. 1/2017 z dnia 10.01.2017 r.
Rozkaz L. 2/2017 z dnia 7.02.2017 r.
Rozkaz L. 3/2017 z dnia 7.03.2017 r.
Rozkaz L. 4/2017 z dnia 17.03.2017 r.
Rozkaz L. 5/2017 z dnia 30.03.2017 r.
Rozkaz L. 6/2017 z dnia 4.04.2017 r.
Rozkaz L. 7/2017 z dnia 16.05.2017 r.
Rozkaz L. 8/2017 z dnia 6.06.2017 r.
Rozkaz L. 9/2017 z dnia 10.06.2017 r.
Rozkaz L. 10/2017 z dnia 16.06.2017 r.
Rozkaz L. 11/2017 z dnia 17.06.2017 r.
Rozkaz L. 12/2017 z dnia 18.06.2017 r.
Rozkaz L. 13/2017 z dnia 10.07.2017 r.
Rozkaz L. 14/2017 z dnia 5.09.2017 r.
Rozkaz L. 15/2017 z dnia 15.10.2017 r.
Rozkaz L. 16/2017 z dnia 18.10.2017 r.
Rozkaz L. 17/2017 z dnia 10.11.2017 r.
Rozkaz L. 18/2017 z dnia 14.11.2017 r.
Rozkaz L. 19/2017 z dnia 15.12.2017 r.

2018

Rozkaz L. 1/2018 z dnia 10.01.2018 r.
Rozkaz L. 2/2018 z dnia 23.03.2018 r.
Rozkaz L. 3/2018 z dnia 9.04.2018 r.
Rozkaz L. 4/2018 z dnia 21.05.2018 r.
Rozkaz L. 5/2018 z dnia 30.05.2018 r.
Rozkaz L. 6/2018 z dnia 12.06.2018 r.
Rozkaz L. 7/2018 z dnia 29.06.2018 r.
Rozkaz L. 8/2018 z dnia 2.07.2018 r.

O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować
z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie,
pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc
krąg ludzi zaprzyjaźnionych – i nam, i im będzie
łatwiej żyć…

hm. Stefan Mirowski