11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości to dzień ważny dla każdego Polaka, również dla nas harcerzy. Tradycyjnie rzeszowscy harcerze wzięli udział w miejskich uroczystościach związanych z odzyskanie niepodległości pod pomnikiem Leopolda Lisa-Kuli. W tym roku po raz pierwszy została też wystawiona 3 osoba reprezentacja rekonstruktorów. Byli oni przebrani w mundury żołnierzy gen. Stanisława Maczka, które są kolejnym etapem trwające w naszym hufcu kampanii bohater, a zostały zakupione w ramach działań finansowanych z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rzeszowskie obchody z okazji Święta Niepodległości 2017

Post navigation


O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować
z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie,
pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc
krąg ludzi zaprzyjaźnionych – i nam, i im będzie
łatwiej żyć…

hm. Stefan Mirowski