Zespół Programowy

Zespół programowy to grupa drużynowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu programowemu, wspólnie opracowują i przygotowują, ciekawy oraz atrakcyjny program na wydarzenia na poziomie hufca.

Kamil Opaliński

hm. Kamil Opaliński
szef zespołu

Tomasz Sznajder

phm. Tomasz Sznajder
członek zespołu

Krzysztof Ryndak

phm. Krzysztof Ryndak
członek zespołu

Joanna Dobrowolska

pwd. Joanna Dobrowolska
członek zespołu

Piotr Kopplinger

Piotr Kopplinger
członek zespołu