1% dla ZHP

Hufiec ZHP Rzeszów liczy 25 jednostek, w których działa blisko 400 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. Biorą oni udział w: zbiórkach, biwakach, wycieczkach, rajdach zimowiskach i obozach, na których bawią się, uczą i pracują. Harcerze nie dostają żadnych dotacji – wszystkie działania muszą sfinansować ich rodzice lub sami wypracować fundusze. Wszyscy instruktorzy naszego hufca są wolontariuszami. Dlatego bardzo nam zależy na pomocy przyjaciół harcerstwa, którzy zechcieliby przekazać nam symboliczny 1 % podatku lub wesprzeć dowolną wpłatą.

Wpis w zeznaniu podatkowym powinien brzmieć:
Numer KRS: 0000296261
Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Rzeszów

W roku 2020 ogłaszamy V edycję konkursu o statuetkę „ZŁOTEGO ŁOSIA” dla osoby, która wpłaci najwyższą sumę na nasze konto lub przekażę 1% swojego podatku (należy wyrazić zgodę na podanie danych), przez co pomoże nam w utrzymaniu Hufca i działaniu drużyn harcerskich oraz zuchowych.

Liczymy na Państwa pomoc,
bo przekazane pieniądze wrócą do dzieci!

Czy wiesz że?