Bohater hufca

Stanisław Maczek – dowódca 1 Dywizji Pancernej, z którą przeszedł w Europie cały szlak bojowy podczas II Wojny Światowej. Zaś swoje pierwsze szlify wojskowe zdobył już podczas I Wojny Światowej, a także wojny polsko-rosyjskiej. Jego żołnierze kochali go, chociaż dowodził nimi twardą ręką – nazywali go „Bacą”. Był to genialny strateg, doskonały organizator i świetny dowódca. Na jego część na kilka lat zmieniono nazwę niemieckiego miasta z Haren na Maczków. Zmarł w wieku 102 lat, a został pochowany (według swojego życzenia) na cmentarzu wojennym w Bredzie razem ze swoimi poległymi żołnierzami.

Stanisław Maczek

gen. Stanisław Maczek
bohater Hufca ZHP Rzeszów

Dowiedz się więcej!

Kliknij poniżej, aby zapoznać się z pełnym życiorysem naszego przyszłego bohatera.

Od 16 czerwca 2015 r. nasz hufiec realizował kampanie bohater, podczas której odbywały się różne działania (przedstawione poniżej) świadczące o tym, że rzeszowski hufiec jest godzien nosić imię gen. Stanisława Maczka.
Kampania bohater zakończyła się 31 marca 2019 r., uroczystościami nadania sztandaru oraz imienia gen. Stanisława Maczka dla Hufca ZHP Rzeszów.

1. ulica gen. Stanisława Maczka

W listopadzie 2015 r. dzięki staraniom Komendy Hufca zostały zmienione tablice z imieniem naszego bohatera z “ulica Maczka” na “ulica gen. Stanisława Maczka”.

2. III Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku

25 listopada 2015 r. odbył się III Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku, który poświęcony był gen. Stanisławowi Maczkowi, a harcerze z filcu wykonali kwiatki maczki.

3. cykl infografik o Stanisławie Maczku

Od marca 2016 r. do czerwca 2017 r. co czwartek na grupie facebookowej naszego hufca pojawiały się infografiki o “Bacy”. Zostało opublikowanych 58 grafik.

4. hufcowy wyjazd na Ukrainę - Szczerzec

W dniach 29-31 października 2016 r. odbył się hufcowy wyjazd na Ukrainę. Czterdziestu rzeszowskich harcerzy odwiedziło Szczerzec – miejsce urodzin Stanisława Maczka.

5. uroczysty apel w 125. rocznicę urodzin gen. Stanisława Maczka

31 marca 2017 r. pod kościołem garnizonowym w Rzeszowie (pod tablicą pamiątkową o naszym bohaterze) odbył się uroczysty apel w 125. rocznicę urodzin gen. Stanisława Maczka.

6. hufcowy konkurs plastyczny na portret gen. Stanisława Maczka

Na wiosnę 2017 r. odbył się hufcowy konkurs plastyczny na portret gen. Stanisława Maczka. Jego wyniki zostały ogłoszone na Zlocie Hufca ZHP Rzeszów w Odrzykoniu w czerwcu 2017 roku.

7. budowa makiet czołgów przez rzeszowskie jednostki 2

Również wiosną 2017 r. rzeszowskie jednostki budowały makiety czołgów, na kształt tych, które posiadała 1 Dywizja Pancerna wyzwalająca Europę w 1944-1945 roku pod dowództwem gen. Stanisława Maczka.

8. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej ''Rykowisko'' 2017

1 kwietnia 2017 roku odbył się hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej “Rykowisko” w ramach, którego harcerze mogli zaprezentować piosenki w specjalnej kategorii poświęconej gen. Stanisławowi Maczkowi.

9. gra miejska – Śladami gen. Maczka w Rzeszowie

14 października 2017 r. odbyła się Gra miejska – Śladami gen. Maczka w Rzeszowie. Harcerze przemierzali Rzeszów odwiedzając miejsca związane z gen. Maczkiem, gdzie odpowiadali na pytania oraz wykonywali zadania związane z bohaterem.

10. rekonstrukcje umundurowania żołnierzy Maczka

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. zostały również zakupione rekonstrukcję umundurowania, które nosili i w których walczyli żołnierze gen. Stanisława Maczka.

11. hufcowy wyjazd do Holandii - Breda

Od 24 do 30 października 2017 r. 12 osobowa reprezentacja naszego hufca wzięła udział w wyprawie do Holandii. Głównym celem wyjazdu było wzięcie udziału w uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka.

12. hufcowy wyjazd do Wysokiej k. Jordanowa

1 września 2018 r. odbył się hufcowy wyjazd do Jordanowa, skąd w 1939 roku Stanisław Maczek, wraz ze swoimi żołnierzami, wyruszył do walki w kampanii wrześniowej. Harcerze wzięli tam udział w 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

13. punkt historyczny na święcie Chorągwi Podkarpackiej ZHP

22 września 2018 r. podczas Święta Chorągwi Podkarpackiej ZHP, nasz hufiec miał okazję zaprezentować swoje dokonania w ramach realizacji kampanii bohater. Zostały zaprezentowane stroje historyczne oraz zabytkowy samochód wojskowy.

14. nadanie imienia gen. Stanisława Maczka Hufcowi ZHP Rzeszów

31 marca 2019 r. podczas uroczystości, w których wzięła udział ponad setka rzeszowskich harcerzy został nadany sztandar oraz imię gen. Stanisława Maczka naszemu hufcowi.

Zakończenie kampanii bohater hufca nie zakończyło pracy rzeszowskich harcerzy z bohaterem hufca gen. Stanisławem Maczkiem. Poniżej kilka informacji z bieżącej działalności hufca.

15. hufcowy wyjazd do Wysokiej k. Jordanowa

1 września 2019 r. już drugi raz rzeszowski hufiec uczestniczył w Jordanowie w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. To właśnie stamtąd swój szlak bojowy rozpoczął nasz bohater. Podczas uroczystości harcerze spotkali syna generała – prof. Andrzeja Maczka.

16. odsłonięcie tablicy gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

Reprezentacja hufca 9 września 2019 r. w Rzeszowie wzięła udział w odsłonięciu tablicy poświęconej gen. Stanisławowi Maczkowi. Tablica została umieszczona na kamienicy, w której mieszkał generał chwilę przed wybuchem II Wojny Światowej.

17. książka ''Generał Stanisław Maczek - bohater rzeszowskich harcerzy''

W grudniu 2019 roku nakładem wydawnictwa Libra ukazała się książka “Generał Stanisław Maczek – bohater rzeszowskich harcerzy”, która opisuje przebieg kampanii bohater w naszym hufcu. Autorkami książki są hm. Małgorzata Jarosińska i hm. Iwona Ryndak.

Czy wiesz że?