Częste pytania

Poniżej zebraliśmy odpowiedzi na kilka najczęstszych pytań zadawanych przez rodziców naszych zuchów i harcerzy.

Gdzie można zapisać dziecko do gromady zuchowej albo drużyny harcerskiej?

Aby “zapisać” dziecko do gromady zuchowej lub drużyny harcerskiej, należy przejść do zakładki Jednostki na naszej stronie. Następnie trzeba znaleźć na mapie jednostkę, która pasuję wiekowo do naszego dziecka. Później wystarczy tylko skontaktować się z drużynowym, którego dane są podane po kliknięciu na jednostkę, a on już wszystko wytłumaczy co dalej należy zrobić.

Co robi się na zbiórkach?

To co robi się na zbiórkach zależy dla jakiej metodyki (grupy wiekowej) jest prowadzona zbiórka. Ale ogólnie rzecz biorąc w ZHP realizujemy zasadę nauki poprzez działanie. Uczymy samodzielności, współpracy, rozwijamy też indywidualne pasje harcerzy. Podejmujemy się różnych aktywności, stawiamy na umiejętności przydatne w codziennym życiu. Tradycje harcerskie uzupełniamy aktualnymi potrzebami zuchów, harcerzy i harcerek.

Jakie uprawnienia do opieki nad dzieckiem ma zastępowy i drużynowy?

Każda osoba pełniąca funkcję drużynowego została specjalnie do tego przeszkolona. Ma ona za sobą kurs przewodnikowski (wychowawców harcerskich) oraz kurs danej metodyki (grupy wiekowej) w jakiej prowadzi ona jednostkę. Ponad to ma również odbyty kurs pierwszej pomocy. W większość jest to osoba pełnoletnia. Czasami drużynowymi są osoby niepełnoletnie (mają min. 16 lat), w takim przypadku mają oni zawsze opiekuna, który jest pełnoletni i bierze na siebie odpowiedzialność prawną za działania drużynowego.
Osoby pełniące funkcję zastępowego, również przeszły specjalny kurs przygotowujący ich do tej roli. Są to osoby niepełnoletnie, zwykle w wieku członków swojego zastępu lub nieco starsi od nich o 2-3 lata. Zastępowy to młoda harcerka lub harcerz mający zwykle większe doświadczenie lub wyrobienie harcerskie, cieszący się zaufaniem oraz posiadający podstawy cech liderskich, które są ważne do prowadzenia zastępu. Rodzice wypełniając zgodę na przynależność dziecka do ZHP wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w charakterystycznych dla harcerstwa sposobach działania, w tym na pracę systemem małych grup bez bezpośredniego nadzoru pełnoletnich instruktorów.

Ile wynoszą składki i na co są przeznaczane?

Wszystkie informację ile wynoszą składki oraz na co są przeznaczane zawarliśmy w zakładce Ile kosztuje harcerstwo?

Czy składki można zapłacić przelewem na konto?

Tak. Składki można zapłacić na konto Hufca ZHP Rzeszów: 80 1240 2614 1111 0010 7147 1236
Przelew należy zatytułować: SC – imię i nazwisko harcerza (nie rodzica!), drużyna, kwartał

Gdzie można kupić mundur?

Mundur z jego różnymi elementami można kupić w składnicy harcerskiej. Aktualnie w Rzeszowie żadna takowa nie działa. Najlepszą opcją na zakup umundurowania jest zamówienie go przez internet lub odwiedzenie sklepu stacjonarnego w jednej z poniższych składnic:
4 Żywioły (oficjalna składnica Związku Harcerstwa Polskiego) – ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
WGL  (Woda Góry Las) – ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań
Sqadnica Harcerska – ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Skaut – ul. Targowa 12, 03-731 Warszawa; al. KEN 56, 02-797 Warszawa; ul. Słowackiego 27/33, 01-592
Tania Składnica – ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
Miran – Łódzka 153, 95-054 Ksawerów

Dlaczego w zgodach na przynależność dziecka do ZHP trzeba podać PESEL?

Organizacja musi wiedzieć kto do niej należy. PESEL pozwala potwierdzić personalia danej osoby. Jest też również niezbędny do zakupu ubezpieczenia, które obowiązuję podczas trwania różnych aktywności harcerskich od zbiórek przez weekendowe biwaki, aż po dwutygodniowe obozy.

Dlaczego w zgodzie na przynależność dziecka do ZHP trzeba podać numery dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych?

Jest to niezbędne, aby potwierdzić personalia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Jak chronione są dane osobowe?

Związek Harcerstwa Polskiego podlega pod RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) i spełnia jego wymagania w zakresie zasad przechowywania i przetwarzania danych. Więcej można przeczytać na: zhp.pl/rodo

Co to zastęp, przyboczny, krąg, kanadyjka, itd.?

W harcerstwie posiadamy swój środowiskowy slang. Rozumiemy, że dla osoby z zewnątrz może być on nie zrozumiały, dlatego na naszej stronie powstał Słownik harcersko-polski, który zawiera kilkadziesiąt pojęć z ich wytłumaczeniami.

Jeżeli powyżej brakuje odpowiedzi na jakieś inne pytanie, to zapraszamy do kontaktu na e-mail: rzeszow@zhp.pl

Czy wiesz że?