Dokumenty

Wszystkie dokumenty naszego hufca:

Są dostępne w witrynie SharePoint, do której mają dostęp wszyscy członkowie ZHP, którzy posiadają konto w usłudze Microsoft Office 365.

Jeżeli jesteś członkiem ZHP, a nie masz jeszcze konta w usłudze Office 365, możesz go założyć klikając w link poniżej. Zaś po swój numer ewidencji zwróć się do Twojego drużynowego.

Czy wiesz że?