Duszpasterstwo harcerskie

Wychowanie duchowe jest jedną z ważnych części harcerskiego życia. Duszpasterstwo harcerskie w naszym hufcu stara się, aby stworzyć jak najwięcej okazji do rozwoju właśnie w tym kierunku organizując rekolekcje czy msze skierowane specjalnie do harcerzy.

Mirosław Kardaś

ks. Mirosław Kardaś
duszpasterz harcerski

Czy wiesz że?