Jednostki Nieprzetartego Szlaku

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym nazywane są gromady i drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych/wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty  Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to dziś prawie 10 000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej.

Znak metodyki - nieprzetarty szlak

6 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku ,,Słoneczniki''

Do drużyny należą dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Co roku w miejscu działalności drużyny jest organizowany zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku.

Drużynowa: hm. Anna Kurowska
Kontakt tel.: 694 899 335
Rejon działania: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
Harcówka: w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
Pion metodyczny: nieprzetarty szlak (harcerze, harcerze starsi i wędrownicy)
Nabór: zamknięty

7 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku ,,Silva''

Drużynowa: Katarzyna Jezierska
Kontakt tel.: 17 855 35 76
Rejon działania:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
Harcówka: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
Pion metodyczny: nieprzetarty szlak (harcerze, harcerze starsi i wędrownicy)
Nabór: otwarty

17 Gromada Zuchowa Nieprzetartego Szlaku ,,Skrzaty''

Drużynowa: Agata Bąk
Kontakt tel.: 17 855 35 76
Rejon działania:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
Harcówka: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
Pion metodyczny: nieprzetarty szlak (zuchy)
Nabór: otwarty

17 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku ,,Kornele''

Drużynowa: Jadwiga Górska
Kontakt tel.: 17 855 35 76
Rejon działania:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
Harcówka: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
Pion metodyczny: nieprzetarty szlak (harcerze, harcerze starsi i wędrownicy)
Nabór: otwarty

Czy wiesz że?