Kurs przewodnikowski “Wśród drzew II” rozpoczął się w piątek 30 kwietnia, a zakończył w poniedziałek 4 maja. Organizatorem był Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Rzeszów. Kurs odbył się w Zaklikowie na bazie Chorągwi Podkarpackiej ZHP “Na Kopu”. Wzięło w nim udział 21 uczestników, w tym 11 osób z naszego hufca. Grupa kursantów została podzielona na zastępy i przydzielona do opiekunów, z którymi musieli zapoznać się przed przyjazdem, aby wspólnie stworzyć jadłospis.

Pierwszego dnia przed wszystkimi zostało postawione zadanie – budowa kuchni polowej, po jednej na każdy patrol. W sumie 3 oddzielne kuchnie, budowane z cegieł i gliny. W czasie gdy część zastępów kursowych była zajęta budową, reszta podjęła się prac porządkowych na bazie. Kuchnie powstały w kilka godzin. W między czasie kilka druhów skonstruowało zadaszenie na wypadek deszczu, który nie ominął kursantów. Po pionierce odbyła się gra, podczas której każdy patrol na mapie rysował ukryty przez siebie przedmiot. W punktach ukryte były informacje o początkach tworzenia się ZHP. Wieczorem miały miejsce pierwsze zajęcia wprowadzające z opiekunami.

Każdy kursowy dzień rozpoczynała pobudka, dość nietypowa, bo nie gwizdkiem, a sygnałem trąbki. Na kursie było również kilka gitar, werbel oraz grzechotki. Schemat dnia był bardzo prosty: pobudka, toaleta, rozpalenie kuchni, czyli śniadanie, a po nim zaczynały się zajęcia z opiekunami. Następnie był obiad i chwila odpoczynku, a po nim kolejne zajęcia w grupach, niekiedy indywidualne, zaś pod wieczór kolacja. W czasie ognisk następowało podsumowanie dnia. W ramach którego każdy wędrownik miał chwilę by oddalić się od kręgu ogniskowego i w samotności dokonać przemyśleń na podany temat. Po około 10 min patrole wspólnie się spotykały i omawiały temat, aby wymienić się refleksjami.

Drugiego dnia harcerze pełnili służbę na bazie: zamiatali liście, pomagali w porządkach na świetlicy, stawiali maszt czy segregowali drewno, aby mogło zostać wtórnie użyte np. do budowy ogrodzenia. Popołudniu odbyła się krótka, ale pełna emocji wędrówka. Stare mosty znajdujące się na podmokłym terenie dały uczestnikom pole do popisu swojej równowagi i nie wpadnięcia do wody, czy zgubienia się w dość mokrym terenie. W międzyczasie z patrolowym omawiany był idealny hufiec i jego władzę oraz to jak powinien funkcjonować. Po dotarciu na miejsce końcowe wszystkie zastępy przedstawiały swoje pomysły. Ważnym postulatem było zgłaszanie wniosków formalnych o kawę, herbatę i ciastka, podczas ewentualnych złotów hufca czy zbiórek w nich organizowanych. Po powrocie na obozowisko trwało przygotowanie do kuźnicy. Każdego dnia dany zastęp miał przygotować gawędę na określone tematy, które wcześniej były odkrywane oraz wybierane przez uczestników.

Trzeci dzień był dniem ulewnym i chłodnym, dlatego też zajęcia przez cały dzień odbywały się wraz z opiekunami, z przerwami na posiłki. W tym dniu uczestnicy odkrywali zwyczaje każdego z pionu, zaczynając od zuchów, a kończąc na wędrownikach. Poznanie każdego pionu, nie do czynienia z nim na co dzień, poszerzyło wiedzę i świadomość, jak wygląda praca w innych grupach metodycznych.

Czwartego dnia kilka maturzystek było zmuszonych opuścić kurs, aby we wtorek przystąpić do egzaminu maturalnego. W tym dniu odbywała się kolejna wędrówka, w nieco innej formie, bo z wykorzystaniem kajaków. Po spływie kursanci wymienili się pomysłami na zbiórki oraz ich sposoby prowadzenia. Tegoż dnia rozpoczęły się rozmowy instruktorskie, czyli spotkanie kadry kursu z każdym uczestnikiem.

Ostatni kursowy dzień pożegnał uczestników piękną słoneczną pogodą. Odbyły się ostatnie rozmowy instruktorskie, a po nich uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu. Mamy nadzieję, że już niedługo nasze środowisko powiększy się o kolejnych doświadczonych instruktorów harcerskich.

Kurs przewodnikowski “Wśród drzew II”

Post navigation


Czy wiesz że?