Poprzednie Komendy Hufca

Nasz hufiec w obecnej postaci działa od grudnia 2013, kiedy to powstał z połączenia dwóch byłych hufców: Hufca Rzeszów i Hufca Ziemi Rzeszowskiej. Od tego czasu, działaniami hufca kierowały różne komendy, rozwijając i kształtując rzeszowskie harcerstwo. Poniżej przedstawione są personalne składy poszczególnych komend hufca na przestrzeni lat.

10 grudnia 2013 - 27 października 2015

hm. Małgorzata Jarosińska
komendantka hufca
pwd. Iwona Ryndak
zastępca komendantki
phm. Anna Opalińska
członek komendy ds. kształcenia
pwd. Anna Kurowska
członek komendy
Witold Rząsa
skarbnik

27 października 2015 - 21 września 2016

hm. Małgorzata Jarosińska
komendantka hufca   
pwd. Iwona Ryndak
zastępca komendantki   
phm. Anna Opalińska
członek komendy ds. kształcenia
pwd. Anna Kurowska
członek komendy
Paweł Trojanowski
skarbnik

26 września 2016 - 4 listopada 2016

phm. Iwona Ryndak
pełnomocnik komendanta chorągwi ds. hufca

4 listopada 2016 - 13 stycznia 2018

phm. Kamil Sznajder
komendant hufca
phm. Iwona Ryndak
zastępca komendanta
phm. Anna Kurowska
zastępca komendanta
Magdalena Osipowicz
skarbnik
Małgorzata Gubernat
kwatermistrz

17 lutego 2018 - 15 października 2019

hm. Anna Opalińska
komendantka hufca
phm. Iwona Ryndak
zastępca komendantki
ds. organizacyjnych
hm. Kamil Opaliński
zastępca komendantki
ds. programu
phm. Katarzyna Rawiak
członek komendy
ds. kształcenia
pwd. Magdalena Nędza
skarbnik

31 października 2019 - 11 lutego 2020

hm. Iwona Ryndak
pełnomocnik komendanta chorągwi ds. hufca
pwd. Magdalena Nędza
pełnomocnik komendanta chorągwi ds. hufca

Czy wiesz że?