Rada Przyjaciół Harcerstwa

O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować
z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie,
pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc
krąg ludzi zaprzyjaźnionych - i nam, i im będzie
łatwiej żyć...

hm. Stefan Mirowski

Rada Przyjaciół Harcerstwa działa przy Hufcu ZHP Rzeszów od października 2015 roku. Jej zadaniem jest wsparcei wychowania zuchów, harcerzy, harcerzy starszych czy wędrowników, którzy w niedalekiej przyszłości będą dorosłymi mieszkańcami naszego miasta i powiatu.  Właściwe wychowanie dziś, zaprocentuje posiadaniem w naszym regionie w przyszłości świadomych, kreatywnych  i kochających  swą „małą ojczyznę” obywateli.  Niezwykle pomocne w takim wychowaniu młodych rzeszowian jest harcerstwo, które służy dobru społecznemu, pomaga, kształci, a przede wszystkim wychowuje. Pełni ono skutecznie tę ważne role gdy ma zaspokojone minimum swych potrzeb. Stąd niezbędna jest pomoc Przyjaciół – Przyjaciół Harcerstwa!!

 Cele RPH:
+ budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie,
+ tworzenie w społeczeństwie przychylnego i życzliwego klimatu dla działań harcerstwa,
+ promowanie harcerskiej idei, dorobku wychowawczego i działalności jednostek organizacyjnych ZHP,
+ udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym ZHP,

Zadania RPH:
+ stymulowanie aktywności rodziców na rzecz harcerstwa,
+ Wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych przez jednostki organizacyjne ZHP na rzecz dzieci i młodzieży,
+ lobbing na rzecz harcerstwa w ośrodkach władzy samorządowej i państwowej RP,
+ pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych ZHP,
+ wspomaganie działalności organizacyjnej i ekonomicznej jednostek organizacyjnych ZHP.

Wojciech Kawa

przewodniczący RPH

Czy wiesz że?