Z okazji Dnia Myśli Braterskiej zuchy, harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP Rzeszów życzą, aby na Waszej harcerskiej drodze stale świeciło światło nadziei, dobroci i wiary. Niech każda chwila w harcerskim gronie zostawi po sobie nowe, niezapomniane wspomnienia. Mundur, który zakładacie w ten dzień jest znakiem harcerskiej służby, braterstwa i przyjaźni. Życzymy, aby przypominał on o stałym samorozwoju i dążeniu do wyznaczonych celów. Rocznica urodzin założyciela skautingu jest świętem szczególnym i jednoczącym wszystkich harcerzy, dlatego radość, którą w sobie nosicie rozsyłajcie do wszystkich ludzi dookoła Was.

Życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2021

Post navigation


Czy wiesz że?